BLAUPUNKT E-LIIKURI OMANIKU MEELESPEA!

E-liikuri kasutaja vastutab , et on tutvunud toote kasutusjuhendiga enne toote kasutusele võttu.
Enne igat sõitu tuleb teostada elektritõukeratta tehnilise seisundi kontrollimine ja vajadusel hooldamine.

Tähtsamad punktid meeles pidamiseks:
* Rehvid - Kontrollige enne iga sõitu. Sõltuvalt kasutaja kaalust ja rehvitüübist peab rehvirõhk olema 2,4-3,2At. Ka uue tõukeratta rehvirõhku tuleb kontrollida enne esimest sõitu. Kontrollige ka rehvide kulumist ja vigastusi.
Ärge kasutage tõukeratast, kui rehvirõhk on liiga madal või rehvid on kulunud. Tühjade rehvidega sõitmine vähendab märgatavalt läbitavat vahemaad ja pikemal kasutamisel rikub ka rehvid.

* Aku – Proovige vältige aku täielikku tühjaks sõitmist. Ärge kunagi jätke pikemaks ajaks elektritõukeratast seisma tühja akuga, laadige alati vähemalt 50%.
Tühja akuga elektritõukeratta pikemal seismisel on suur oht aku riknemisel ja garantii seda ei korva!
Enne laadimist veenduge, et elektritõukeratas, laadija ja laadimisport on kuivad.
Kasutage ainult tootega kaasa pandud originaallaadijat.
Vee või niiskuskahjustuste vältimiseks sulgege laadimispistiku kaas pärast laadimist.
Ärge laadige otsese päikesevalguse või tule lähedal.
Pikemal hoiustamisel, näiteks üle talve hoidmisel, laadige elektritõukeratast iga 2 kuu järel uuesti vähemalt 50% -ni. Elektrilise tõukeratta aku garantii periood on 6 kuud.

* Elektriline tõukeratas vajab regulaarset hooldust sarnaselt jalgrattaga või mis tahes muu mehhaanilise liikuriga.
Enne iga sõitu kontrollige tõukeratta üldist seisukorda, loksusid, pingutamist vajavaid polte ja kruvisid, tulede ja pidurite seisukorda. Parandage vead võimaluse korral.
Ärge kasutage tehniliselt mittekorras tõukeratast!

* Elektriline tõukeratas ei ole veekindel. Ärge jätke seda vihma ega vee kätte ega leotage ega peske veega.

Hoolduse ja remondi küsimustes pöörduge volitatud hoolduspartneri poole:
Blaupunkt volitatud hoolduskeskus on Tõuksimaailm : tõuksimaailm.ee
Tööstuse 47a;  +372 5303 4917 ; info@touksimaailm.ee

 

  

Maaletooja: Telemark Hulgi OÜ
Laki 26, Tallinn; +372 6599 150